Miljøcenter 2017-09-20T21:05:09+00:00

Screenflex Miljøcenter modtager affald til øget genanvendelse for miljøet

Screenflex er med til at passe på vores miljø

Screenflex MiljøCenter modtager dit affald – stort som småt

Screenflex MiljøCenter håndterer dit affald for øget genanvendelse for dig og miljøet.
Vi modtager også blyholdig maling, ASBEST – BLY – PCB, eller anden farligt affald.
Vi modtager også gerne rene fraktioner som træ, have/park, brokker og beton.

Udskriv Affaldsdeklaration  så er den klar når du kommer

Affaldsdeklaration

Hvad kan du afleverer?

Her kan du se hvilke materialer Screenfelx modtager

Affaldsmodtagelse

LÆS MERE

Der er penge i gammelt Jern & Metal

Vi afregner til dagskurs - Så der er kontant afregning

Sceenflex modtager Jern & Metal

LÆS MERE

Industri flis

Vi modtager gerne dit træ afskæring

Udnyt naturens egen energi

LÆS MERE